Sumatra – Indonesia

All images taken on a 10-day expedition in Geunung Leuser NP, Sumatra, may 2015

Orangutan, umbrella building skills, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015

Orangutan, Sumatra, may 2015